Шинэ жилийн аяны 15 хоногийн хүрээнд "Номын эмч" Тогооч- 1 Б анги

Оюутан, суралцагчдыг номтой нөхөрлүүлэх, хүний оюун ухааны бүтээл- номын үнэ цэнийг мэдэрч, номыг дээдлэх үзэл төлөвшүүлэх, тэднийг оюунлаг, бүтээлч үйлд чиглүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгын хүрээнд Тогооч-1Б ангийн суралцагчид "Номтой нөхөрлөх" аяныг зохион байгуулж номын эмч боллоо.

M5xh0ssBJVHWz9L.jpg
cLsYiFSPzMbDq3p.jpg
XVwsG1Z8thJ3wOI.jpg
MyocneEgTv71vg4.jpg
e22shX4ynA1djvF.jpg
A2iG5SIMzR8xsZI.jpg

Харилцагч байгууллагууд