Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал
2019-03-11

ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ-2019

Шинэ Иргэншил дээд сургууль, МСҮТ-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжүүлж, илтгэх ур чадварын дээшлүүлж багшийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, мөн улс болон бүсийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг эрдэм шинжилгээний уралдаанд оролцох, тэргүүн туршлага солилцох зорилготойгоор 2019 оны 3 дугаар сар 5-ны өдөр “Багшийн хөгжил, тулгамдаж буй асуудал, шийдэл” сэдэвтэй эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулав.

МБСААЗТ-ийн  Ч.Оюунчимэг, Б.Мөнхзул нар “Сургалтын баримт бичиг боловсруулалт, хөгжүүлэлтээр дамжуулан багш хөгжих боломж” сэдэвт илтгэлээр багшийн тасралтгүй хөгжих боломжийг судалж сургуулийн багш нараасаа бодит судалгаа авч үнэлгээ дүгнэлт өгсөн маш сонирхолтой илтгэлийг хэлэлцүүлж тэргүүн байранд шалгарав.

            Багш Г.Амарзаяа, Б.Халиун нарын “Багш ажлын байран хөгжих боломжийг судлах нь” илтгэл нь багшийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага хандлагын асуудлыг хөндөн тэмцээний хоёр дугаар байранд шалгарав.

МБСААЗТ-ийн Б.Сэрчин, И.Оймандах нар “Багшийн хөгжилд сургалтын хэрэглэгдэхүүн нөлөөлөх нь“  сэдвийг сонгон багшийн хөгжлийг бүтээлч талаас нь харж цаашид багш өөрөө ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нэгэн арга бол хичээлийн хэрэглэгдэхүүн боловсруулах явцдаа багшийн хөгжих боломж хязгааргүй байдаг гэсэн санааг дэвшүүлснээр тэмцээний гуравдугаар байран шалгарав.

 

Нийт оролцсон багш нартаа талархал илэрхийлье!

zb2bQevCtKKcJji.JPG
r7zhNoCt5qE9DVT.JPG
4jFdJAIFyUhY8yA.JPG
wzPxaVR2jldTnRz.JPG
HfpDnLFl3KCElMq.JPG
LbVexw8fynNnQRp.JPG
mJpH5ydTDcCA6pm.JPG
Дэлгэрэнгүй
Шинэ иргэншил МСҮТ-Хятад хоолны мэргэшсэн тогооч бэлтгэх сургалт
2018-12-31
ljLNa9JQimEtX1o.jpg
R9C2UxpGK2bDhPT.JPG
h4s1j0JweSltSW6.jpg

 

thOx7PmU5fwlBjD.JPG

e1RxJRppMQe155H.JPG

3RWKId3mViQETrB.JPG

 
Дэлгэрэнгүй
Нарийн бичгийн дарга-Албан хэргийн ажилтан мэргэжлийн ур чадварын уралдаан
2018-12-14

Нарийн бичгийн дарга-албан хэргийн ажилтан мэргэжлийн 1, 2-р ангийн сурагчдын дунд “Арван хуруугаар компьютерт хэн зөв, хурдан шивэх вэ?” сэдэвт ур чадварын уралдаан 2018.12.14-нд зохион байгуулагдлаа. 
Уралдаанд мэргэжлийн ангийн сурагчид амжилттай оролцож, дараах сурагчид түрүүлэв. Үүнд:
1-р ангиас:
1-р байр М.Сарангоо
2-р байр С.Энхсайхан
2-р ангиас:
1-р байр Б.Ганчимэг
2-р байр Г.Насантогтох
Мэргэжлийн ангийн нийт сурагчдадаа улам их амжилт хүсье.

fyDIyCt5SA5U82l.jpg
5XgGFzisxbJRIJR.jpg
n3nhZ7ZaElPOELb.jpg
VbDliE8yUj9Oyop.jpg
YisVNDBykGKRSDi.jpg
tjKZs3q9rRdHufT.jpg
X9V0v66m3PdJWDF.jpg
X9V0v66m3PdJWDF.jpg
Дэлгэрэнгүй
Шинэ жилийн аяны 15 хоногийн хүрээнд "Номын эмч" Тогооч- 1 Б анги
2018-12-11

Оюутан, суралцагчдыг номтой нөхөрлүүлэх, хүний оюун ухааны бүтээл- номын үнэ цэнийг мэдэрч, номыг дээдлэх үзэл төлөвшүүлэх, тэднийг оюунлаг, бүтээлч үйлд чиглүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгын хүрээнд Тогооч-1Б ангийн суралцагчид "Номтой нөхөрлөх" аяныг зохион байгуулж номын эмч боллоо.

M5xh0ssBJVHWz9L.jpg
cLsYiFSPzMbDq3p.jpg
XVwsG1Z8thJ3wOI.jpg
MyocneEgTv71vg4.jpg
e22shX4ynA1djvF.jpg
A2iG5SIMzR8xsZI.jpg
Дэлгэрэнгүй
УРЛАГЫН НААДАМ
2018-11-20
Дэлгэрэнгүй
Харилцагч байгууллагууд